Для слабовидящих
KZ
KZ
 • Forte
 • /
 • Новости
 • /
 • 2023 жылғы 2 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

2023 жылғы 2 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

2023 жылғы 2 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

31.03.2023 г.

"ForteBank" акционерлік қоғам (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" заң) 35-бабының 1-тармағының, 37-бабының 1-тармағының, 3-тармағының 3) тармақшасының және 41-бабының негізінде Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен (2023 жылғы 31 наурыздағы № 8 хаттама) шақырылып жатқан Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) өткізілетіндігі туралы хабарлайды. Жиналыс 2023 жылғы 2 мамырда Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залы. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 2 мамырда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізіледі. Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 6 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 00.00-гі жағдайы бойынша жасалады. Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2023 жылғы 3 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және болмай қалған жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 3 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

"ForteBank" акционерлік қоғам (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" заң) 35-бабының 1-тармағының, 37-бабының 1-тармағының, 3-тармағының 3) тармақшасының және 41-бабының негізінде Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен (2023 жылғы 31 наурыздағы № 8 хаттама) шақырылып жатқан Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) өткізілетіндігі туралы хабарлайды. Жиналыс 2023 жылғы 2 мамырда Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залы. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 2 мамырда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орын бойынша жүргізіледі. Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 6 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 00.00-гі жағдайы бойынша жасалады. Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2023 жылғы 3 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және болмай қалған жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 3 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.
  • * Жиналыстың күн тәртібі:
   1. Банктің 2022 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
   2. Банктің 2022 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.
   3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы.
   4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.
   5. Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2022 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.
  • * Жиналыстың күн тәртібіне заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіпте өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілуі мүмкін. "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады. Банк акционерінің сұранысы болған кезде жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сұраныс алынғаннан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер көтереді. Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты келесі телефон арқылы біле аласыз: +7 (7172) 59 99 99, ішкі 10200.
  • * Осы арқылы Банк акционерлеріне жиналыс өткізудің келесі тәртібін танысуға ұсынамыз: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңының 17-бабының 5-тармағына сәйкес оффшорлық аймақтарда тіркелген, тізбесін уәкiлеттi орган белгілейтін заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің және микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар қызметтерінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы" 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысын қараңыз) Қазақстан Республикасының резидент банктерінің дауыс беретiн акцияларын тiкелей немесе жанама иелене және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билiк ете алмайды. Аталған баптың 5-1 тармағына сай Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер, егер оның өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген елі туралы ақпарат банкте жоқ болса, өтінішті табыс етеді, онда осындай акционерлердің (қатысушылардың) осы баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы көрсетеді. Өтінішті табыс етпеген акционер акционерлердің жиналысына қатысуға жіберілмейді. Осыған байланысты тіркеу кезінде жиналысқа қатысушылар өздерінің жиналысқа қатысу және жиналыста қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру құқығын растайтын құжаттарды берулері қажет. Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүддесін таныту құқығын растайтын құжатты беруі тиіс. Күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуі керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтауда есептелмейді және дауыс беруге қатыса алмайды. Жиналыс кворум болған жағдайда, белгіленген уақытта ашылады. Жиналыста жиналыс төрағасы мен хатшысы сайланады, дауыс беру түрі – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықталады. "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша дауыс беру "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады, акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыс беруді қоспағанда. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын, күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 35-37, 39-48, 50-52 баптарына, Банк және банк қызметтері туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және Банк Жарғысының 15-бабына сәйкес өткізіледі.
  • * Банк акционерлерін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Похожие новости

Похожие новости

27.03.2023 г.

Час земли в Forte

Жыл сайын бүкіл әлемде ғаламшарымыздың мәселелеріне назар аударуға бағытталған «Жер сағаты» жаппай экологиялық акциясы өткізіледі.

19.03.2023 г.

Новый день

Forte Kulanshi Art Space открыл яркую выставку перед Наурызом

29.12.2022 г.

«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

«ForteBank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы
ForteBank-ті таңдағаныңызға рахмет!Бізге хабарласыңыз, көмектесуге қуаныштымыз.Барлық құқықтар сақталған © Forte 2024