Для слабовидящих
KZ
KZ
 • Forte
 • /
 • Новости
 • /
 • "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

03.05.2023 г.

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2023 жылғы 02 мамырда Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды. Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2022 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекітілсін. Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2022 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына есептелетін дивиденд мөлшері туралы" бойынша

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2023 жылғы 02 мамырда Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды. Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2022 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекітілсін. Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2022 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына есептелетін дивиденд мөлшері туралы" бойынша
 1. Осы шешімнің 7-тармағын ескере отырып, «ForteBank» АҚ-ның 2022 жылға арналған таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін: – жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 49 043 000 000 (қырық тоғыз миллиард қырық үш миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу; – дивидендтер төленгеннен кейін қалған таза кіріс сомасын Банктің қарамағында қалдыру.
 2. Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0,5421 теңге (нөл бүтін он мыңнан бес мың төрт жүз жиырма бір) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Бұл ретте математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін тиынның мәні өзгермейді, егер дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 5-тен 9-ға дейін болса, бір бірлікке көбейе отырып өзгереді.
 3. 2023 жылғы 03 мамырда Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.
 4. "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің бастапқы күні – 2023 жылғы 04 мамырдан басталады.
 5. Төлем тәртібі – бір мезгілде бір төлеммен болып бекітілсін.
 6. Келесі мекенжай бойынша орналасқан "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, БеК: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, БИК: NBRKKZKX".
 7. Осы шешім орындалу күнгі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің «Қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету және (немесе) оны қалпына келтіру үшін мемлекет бюджетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және (немесе) оның еншілес ұйымдарының қаражаты пайдаланылатын екінші деңгейдегі банктің жай және (немесе) артықшылықты акциялар және (немесе мерзімсіз) қаржы құралдары бойынша пайданы бөлу, дивидендтер есептеу, сондай-ақ меншікті акцияларды кері сатып алуды жүргізу талаптарын бекіту туралы» қолданысқа енгізілген қаулысына сәйкес келмесе, «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасына осы шешімді Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің көрсетілген қаулысына сәйкестендіру үшін өзгерістер енгізуге бастамашылық жасау тапсырылсын. Күн тәртібінің 3-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі туралы" бойынша Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебін бекітілсін. Күн тәртібінің 4-мәселесі "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші және оларды қарастыру қорытындысы туралы" бойынша Банк Басқармасының 2022 жыл ішінде Банктің он акционерден түсініктемемен жауап берілген 11 өтінішті (Банктің акционерлеріне тиесілі акцияларын иелену және сату мәселелері бойынша) алғаны және акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын. Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2022 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы" бойынша 2022 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы" бойынша
 8. Талгат Жуманович Куанышев - 2023 жылғы 02 мамырдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 9. Талгат Жуманович Куанышевтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни 2025 жылы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады деп белгіленсін.
 10. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Талгат Жуманович Куанышевтың ай сайынғы тіркелген сыйақысының мөлшері, салықтар мен басқа аударымдарды қоспағанда, осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес белгіленсін.
 11. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Талгат Жуманович Куанышевқа өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстарды өтеу "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіппен жүзеге асырылады деп белгіленсін. * Жиналыста оның өткізілу уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны – 81 559 638 456 (дауыс беретін жай акциялардың жалпы санының 99,4063 %).

Похожие новости

Похожие новости

31.03.2023 г.

2023 жылғы 2 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

2023 жылғы 2 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

27.03.2023 г.

Час земли в Forte

Жыл сайын бүкіл әлемде ғаламшарымыздың мәселелеріне назар аударуға бағытталған «Жер сағаты» жаппай экологиялық акциясы өткізіледі.

19.03.2023 г.

Новый день

Forte Kulanshi Art Space открыл яркую выставку перед Наурызом
ForteBank-ті таңдағаныңызға рахмет!Бізге хабарласыңыз, көмектесуге қуаныштымыз.Барлық құқықтар сақталған © Forte 2024